ANTI - STAT DOPLŇKY

Příslušenství k antistatickým rohožím.
 

Informace o kategorii
Ochrana přístrojů a součástek citlivých na výboje statické elektřiny je založena na vyrovnání elektrostatického potenciálu všech částí pracoviště včetně zaměstnanců na stejnou úroveň. Proto je měrný odpor antistatických rohoží a podložek stejný jako u ostatních uzeměných přístrojů a zatížení, tj. (Rg) 106 ohmů až 109 ohmů. Normy IEC61340-5-1 i ANSI EOS/ESD 6.1 požadují, aby všechny vodivé části antistatického pracoviště, včetně osob, byly propojeny ve stejném zemnícím bodě. Tím se vyrovná elektrostatický potenciál celého antistatického pracoviště a zabrání skokovému vyrovnání potenciálu.
Používejte antistatické rohože společně s příslušenstvím, sloužícím k propojení všech částí pracoviště včetně pracovníka v jediném zemnícím bodě a bezpečnému odvedení statické elektřiny.

 
Zemnící kabel podlahové rohože:
• 4,5 m zemnící kabel k propojení podlahové rohože se zemnícím bodem.
• Klobouček se namáčkne na rohože a konektor nebo očko se připojí k zemnícímu bodu.
• Nízký zešikmený klobouček chrání kontakt před nechtěným vykopnutím a rozpojením.
• Vložen odpor 1 MegaOhm k ochraně obsluhy.
• Druhý konec kablíku má očko nebo namačkávací 10 mm Konektor.
• Splňuje požadavky norem ANSI/ESD S-20.20 a EIA625.

Zemnící kabel stolní rohože:
• 4,5 m zemnícího kabelu k uzemnění až dvou zápěstních pásků a podložky/stolní rohože.
• Zaručuje, že všechny části mají stejný elekrtostatický potenciál.
• Klobouček se namáčkne na rohož a konektor nebo očko se připojí k zemnícímu bodu.
• Vložen odpor 1 MegaOhm k ochraně obsluhy.
• Druhý konec kabelu má očko nebo namačkávací 10 mm Konektor
• Splňuje požadavky norem ANSI/ESD S-20.20 a EIA625 a ANSI/ESD S6.1.

Kroucený kabel k zápěstnímu pásku:
• 1,8 m krouceného kabelu na propojení zápěstního pásku a zemnícího bodu stolní rohože.
• Vložen odpor 1 MegaOhm k ochraně obsluhy. Konektor 10 mm k zápěstnímu pásku a banánek (s krokodýlkem) na druhém konci.
• Splňuje požadavky norem EOS/ESD S1, MIL-STD-1686 a EIA 625.

Zápěstní pásek:
• Zápěstní pásek propojuje kůži zaměstnance se zemněním, je proto hlavním nástrojem ochrany proti statické elektřině. Pokud je správně nasazen a připojen k zemnícímu bodu, odvádí bezpečně statickou elektřinu s povrchu těla pracovníka.
• Splňuje požadavky norem EOS/ESD S1, MIL-STD-1686 a EIA 625.

Zásuvka zemnící:
• K propojení zemnících kabelů se zemí.
• Vložen odpor 1 MegaOhm k ochraně obsluhy.
• Umožní připojit tři 10 mm konektory současně.

Patní zemnící pásek
• Pomůcka k uzemnění stojící nebo kráčející osoby vyrobená z pásků vodivé gumy. Slouží k vytvoření elektrického kontaktu mazi antistatickou podlahovou rohoží a povrchem těla pracovníka.