Informácie k objednávke

Ako objednať rohože?
Písomnou formou:
e-mailom na adrese: vyroba@gapa.cz
poštou na adrese: GAPA MB, s.r.o., Svatovítská 217, 293 01 Mladá Boleslav
faxem na čísle: +420 326 721 006
Aké informácie od Vás potrebujeme pred výrobou rohože na mieru?

Názov rohože, druh, skladbu, prípadne farebné prevedenie, rozmery rohože vrátane označenia šírka a dĺžka (šírkou rozumieme šírku dverí a dĺžkou smer chôdze - pre spresnenie doporučujeme pripraviť nákres).

Pokiaľ ste si vybrali rám, upresnite, či je rozmer rohože vrátane alebo bez rámu.

U všetkých rohoží s logom pošlite návrh na logo a požadované farby - v tomto prípade odporúčame telefonickú konzultáciu.

Spôsob dopravy (prepravná spoločnosť / vlastná doprava – Zásmuky u Kolína).

Spôsob úhrady (viď. Platové podmienky), na vyžiadanie Vám zašleme cenový návrh.

Kontakt – meno zodpovednej osoby a telefón, adresa a miesto doručenia, IČ a DIČ, v prípade nutnosti termín.

Potrebujete poradiť?

Celé územie našej republiky máme rozdelené na jednotlivé oblasti. Každú oblasť spravuje obchodno technický pracovník, ktorý Vám poradí a odporučí typ rohože alebo s Vámi preberie ďalšie nevyhnutné technické informácie. Kontaktujte nás.

V prípade špeciálnych tvarov zaisťujeme aj ich pokládku.

Termín dodania
Rohož Vám dodáme do 7 pracovných dní po obdržaní objednávky alebo platby.
U rohoží s dlhšou dodacou lehotou (Škrabák, Priemyselné rohože) Vás budeme informovať o termíne doručenia.
Platobné podmienky
Platbu možno uskutočniť tromi spôsobmi:
  • v hotovosti pri osobnom odbere tovaru,
  • na dobierkou pri preberaní tovaru prepravnou spoločnosťou,
  • predfaktúrou - rohože Vám budú dodané do 7 prac. dní od pripísania platby na náš účet.

Daňový doklad zasielame poštou.
Ku každej dodávke sa započítáva balenie a expedícia, prípadne cena za dopravu.
Záruka
Na naše výrobky poskytujeme záruku 2 roky.
Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho - spotrebiteľa

Kupujúci, ak je zároveň spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota beží od dňa uzavretia zmluvy a ak ide o
• kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru, alebo
• zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

Kupujúci musí o svojom zámere odstúpiť od tejto zmluvy informovať predávajúceho.

Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy tovar, ktorý dostal. Tovar je povinný vrátiť v stave a hodnote, v akom ho prevzal. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.

Predávajúci vráti kupujúcemu najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar odoslal.

Kupujúci, ktorý nie je v postavení spotrebiteľa, môže odstúpiť od zmluvy iba v prípadoch ustanovených zákonom, obdobne tak predávajúci.

Kontaktujte nás